Acords del Govern

El Govern augmenta enguany d'un 45% els ajuts destinats a la rehabilitació d'habitatges

El Govern destinarà 65 milions d'euros per a la rehabilitació d'habitatges que es preveu que beneficiïn 27.000 llars aquest 2009

query_builder   19 maig 2009 15:17

thumb_up Acords del Govern

El Govern augmenta enguany d'un 45% els ajuts destinats a la rehabilitació d'habitatges

El Govern destinarà 65 milions d'euros per a la rehabilitació d'habitatges que es preveu que beneficiïn 27.000 llars aquest 2009

   
  • També en l’àmbit d’habitatge, el Govern ha aprovat la creació d’un Registre general de sol·licitants d’habitatge protegit i ha donat llum verd al Decret que regula el reallotjament de les persones afectades per actuacions urbanístiques
  • El Govern ha acordat prorrogar el conveni amb l’Estat que permet desenvolupar actuacions d’acollida, integració i reforç educatiu d’immigrants, fet que permetrà disposar de 43 milions d’euros
  • S’ha aprovat destinar 10,6 milions per millorar set equipaments d’atenció a la dependència
 
El Govern ha pres avui tres acords en matèria d’habitatge: destinar una partida de 65 milions d’euros per a la rehabilitació del parc d’habitatges, la creació del Registre general de sol·licitants d’habitatge protegit de Catalunya  i l’aprovació del Decret que regula el reallotjament de les persones afectades per actuacions urbanístiques. El conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, ha comparegut, en roda de premsa, acompanyat de la directora general de Comunicació del Govern, Aurora Masip, per explicar el contingut d’aquests tres acords.
 
Augmenta en un 45% els ajuts per a la rehabilitació d’habitatges
 
El Govern ha aprovat destinar 65 milions d’euros per a la convocatòria d’ajuts per a la rehabilitació del parc d’habitatges. Aquesta xifra suposa “un increment del 45%, respecte el 2008, tant en euros com de llars beneficiàries”,tal i com ha dit Baltasar. Gràcies a aquesta línia d’ajuts, l’any 2008 es van rehabilitar 18.623 llars. Aquest any, es preveu que el nombre de llars que rebin aquesta ajuda s’incrementi fins les 27.000.
 
D’aquesta manera, el Govern es decanta clarament pel foment de la rehabilitació, ja que es tracta d’una activitat que afavoreix la cohesió social, territorial i ambiental. Els ajuts a la rehabilitació del Govern, la convocatòria dels quals es publicarà en breu, s’adrecen a la reparació de patologies, a les millores de l’accessibilitat, a la posada al dia de les instal·lacions i a millorar l’eficiència energètica dels edificis. Segons Baltasar, “en el moment en què sigui acreditada la realització del 30% de les obres, el Govern pagarà el 60% del conjunt de l’obra” amb l’objectiu que “les persones no hagin d’acudir a préstecs”. El balanç de l’actuació dels darrers anys mostra les millores assolides en habitatge, àmbit en el qual s’han iniciat obres de rehabilitació a gairebé 100 habitatges cada dia.
Registre de sol·licitants d’habitatge protegit de Catalunya
 
D’altra banda, el Govern ha aprovat la creació del Registre general de sol·licitants d’habitatge protegit de Catalunya, seguint el mandat de la Llei del dret a l’habitatge i del Pacte Nacional per a l’Habitatge 2007-2016. Segons el conseller Baltasar, aquest Registre té la “vocació d’informar i afavorir la transparència” per tal de garantir una adequada adjudicació dels habitatges amb protecció oficial a Catalunya. Aquest nou instrument també proporcionarà informació sobre la demanda d’habitatge per territoris per tal que el Govern pugui planificar on és més necessari projectar noves promocions d’habitatges.
 
El nou Registre unificarà i connectarà informàticament les dades de tots els registres d’habitatge amb protecció oficial de Catalunya. Es tracta d’un “Registre de registres que no substituirà cap dels registres municipals sinó que els integrarà i sumarà els uns i els altres”, tal i com ha explicat el conseller Baltasar. D’aquesta manera, es podrà tenir una visió completa de les necessitats d’habitatge a tot Catalunya. Així, el Registre recollirà informació sobre els territoris on hi ha més demanda i les necessitats concretes (lloguer, compra, habitatges per joves, per gent gran, etcètera).
 
Tots els ciutadans que necessitin un habitatge de protecció oficial i que compleixen els requisits que marca la normativa s’hauran d’inscriure en el Registre. La inscripció tindrà una durada de 3 anys i després es pot renovar si no s’ha obtingut cap habitatge. Es poden inscriure al Registre de sol·licitants d’habitatge protegit totes aquelles persones empadronades a Catalunya, que siguin majors d’edat i que estiguin dins dels límits d’ingressos que estableix la normativa d’habitatge amb protecció oficial. Les promocions d’habitatge de Catalunya, tant públiques com privades, s’hauran d’adjudicar per sorteig entre els inscrits al registre.
 
Nou decret pel reallotjament de persones afectades per operacions urbanístiques
 
El tercer acord en l’àmbit de l’habitatge fa referència al nou Decret pel qual s’estableix el règim jurídic dels habitatges destinats a fer efectiu el dret de reallotjament i que modifica el reglament de la Llei d’urbanisme pel que fa al dret de reallotjament. Amb aquesta norma, les persones afectades per operacions urbanístiques de substitució d’edificis, comptaran amb una nova tipologia d’habitatges, anomenada Habitatges Afectats Urbanístics (HAUS), que estaran sotmesos a control de les transmissions per part de l’administració, però que tindran una valoració més realista en relació als preus del mercat, respecte de les que s’han aplicat fins avui.
 
Les mesures de foment de l’habitatge: eix estratègic contra la crisi
 
El conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, ha recordat el conjunt de polítiques d’habitatge que el Govern està portant a terme i que formen part dels grans eixos estratègics de l’actuació dirigida als ciutadans per tal de pal·liar els efectes de la crisi. Entre aquestes mesures, Baltasar ha destacat els ajuts al lloguer just que, amb una dotació total de 59 milions d’euros, beneficiaran aquest any a 27.900 llars, la Renda Bàsica d’Emancipació que rebran 37.000 llars i els ajuts personalitzats per al pagament del lloguer. En total, segons Baltasar, s’ajudarà a pagar el lloguer a més de “66.000 famílies de Catalunya, amb una inversió total de 118 milions d’euros, un 44% més respecte l’any passat”.
 
El conseller també ha recordat que el Govern està ajudant a les famílies amb dificultats de pagament de la seva hipoteca a través d’una unitat de mediació entre entitats financeres i persones amb deutes hipotecaris.
 
Més actuacions d’acollida i formació per a immigrants
 
El Govern i els ens locals de Catalunya disposaran aquest 2009 de 43 milions d’euros procedents del Fons estatal d’acollida i integració que el Ministeri de Treball i Immigració traspassa cada any a les comunitats autònomes. El Govern ha acordat avui prorrogar el conveni Estat-Generalitat, vigent des de 2005, per al desenvolupament d’un conjunt d’actuacions d’acollida, integració i reforç educatiu de la població immigrada.
 
Aquest Fons serveix per ampliar l’oferta de formació d’adults, de cursos bàsics i inicials de català, permet acollir menors sense referents familiars a Catalunya, facilita retorns voluntaris de persones immigrades, accions de foment de la participació i de suport a les dones, entre d’altres. Es tracta, doncs, de polítiques i actuacions que van en benefici del conjunt de la població i que reforcen la cohesió social en uns moments especialment difícils.
 
10,6 milions per la millora de l’atenció a la dependència
 
El Govern ha acordat avui destinar més de 10,6 milions d’euros per ampliar i millorar set equipaments d’atenció a la dependència a les comarques del Gironès, Tarragonès, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf i la Conca de Barberà. Concretament, les ajudes permetran crear 456 noves places per atendre persones amb dependència, millorar les prestacions de vuit més, i generar 239 llocs de treball.
 
Aquesta subvenció forma part dels 61,9 milions d’euros traspassats a Catalunya a compte del Fons estatal per a obres de creació i millora de la xarxa d’atenció a la dependència.

2  

Imatges

Fotografia del Consell de Govern (Autor: Rubén Moreno)

Fotografia del Consell de Govern (Autor: Rubén Moreno) 1069

Fotografia del la roda de premsa (Autor: Rubén Moreno)

Fotografia del la roda de premsa (Autor: Rubén Moreno) 680

4  

Vídeos

Tall de vídeo del conseller Baltasar

Tall de vídeo del conseller Baltasar 2

Tall de vídeo del conseller Baltasar 3

Roda de premsa

1  

Fitxers adjunts

Acords de Govern amb format PDF

Acords de Govern amb format PDF
PDF | 58

Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia