Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital

La Generalitat rep 63 ofertes per als contractes del nou model TIC corresponents a "Aplicacions" i "Lloc de treball i suport a l'usuari"

query_builder   16 juliol 2012 16:07

event_note Nota de premsa

La Generalitat rep 63 ofertes per als contractes del nou model TIC corresponents a "Aplicacions" i "Lloc de treball i suport a l'usuari"

 
·   El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) ha obert avui els sobres de les ofertes candidates a adjudicar-se algun dels 15 lots licitats per aquests dos àmbits, el d’aplicacions i el del lloc de treball i suport a l’usuari
 
·   Un cop analitzades les ofertes presentades i comprovat que s’ajustin als requisits administratius i tècnics especificats en els plecs, es procedirà a valorar i posteriorment adjudicar els contractes
 
El Centre de Telecomunicacions  i Tecnologies de la Informació (CTTI),  com a  organisme encarregat de la contractació centralitzada, la gestió i el subministrament de solucions TIC de tota la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, ha procedit a l’obertura pública dels sobres que contenien les ofertes presentades per les empreses interessades a adjudicar-se algun dels 15 lots corresponents als contractes de col·laboració entre el sector públic i el sector privat per l’aprovisionament i manteniment d’aplicacions de la Generalitat de Catalunya i per a l’aprovisionament del lloc de treball i suport a l’usuari.
 
En total, el CTTI ha rebut 63 ofertes, de les quals 46 per al contracte d’aplicacions i 17 per al de lloc de treball i suport a l’usuari. De les ofertes rebudes, 36 corresponen a Unions Temporals d’Empreses (UTE), de les quals 23 han presentat oferta per al contracte d’aplicacions i 13 per al de lloc de treball i suport a l’usuari. La Generalitat valora molt positivament la resposta del sector en aquest procés que cerca la transformació i l’estalvi a l’administració, i que queda evidenciada en el nombre d’ofertes rebudes per a cadascun dels lots licitats.
 
Durant les properes setmanes, el CTTI procedirà a analitzar les ofertes rebudes i a comprovar que aquestes s’ajustin a tots els requisits administratius i tècnics que s’especifiquen en els plecs. Posteriorment, a principis d’agost, la Generalitat de Catalunya farà pública la proposta d’adjudicació de cadascun dels 15 lots corresponents a aquests dos àmbits.
 
Cal recordar que el contracte de col·laboració entre el sector públic i el sector privat per a l’aprovisionament i manteniment d’aplicacions de la Generalitat de Catalunya es divideix en 11 lots, amb una durada de sis anys, amb un pressupost màxim de licitació de 427,06 milions d’euros i un pressupost anual màxim de licitació de 71,18 milions d’euros. Aquests imports representen un 25% d’estalvi respecte els costos pel mateix concepte del 2010.
 
Per la seva banda, el contracte de col·laboració entre el sector públic i el sector privat per a l’aprovisionament del lloc de treball i suport a l’usuari de la Generalitat de Catalunya es divideix en 4 lots, amb una durada de vuit anys, amb un pressupost màxim de licitació de 564,21 milions d’euros i un pressupost anual màxim de licitació de 70,53 milions d’euros. Aquests imports representen un 35% d’estalvi respecte els costos pel mateix concepte del 2010.
 
APLICACIONS
PRESSUPOST MÀXIM LICITACIÓ: 427,06 M€ 46 OFERTES
 
LOT
 
DESCRIPCIÓ LOT
OFERTES PRESENTADES
 
A1
Seguretat i Justicia
 
Indra
T‐Systems
 
A2
Seguretat i Justicia / Gestio documental /
Arxiu / GIS
 
ALTRAN INNOVACIÓN
Indra
T‐Systems
UTE Carver‐Abast‐Tecnocom
UTE Clúster Catalunya TIC
 
A3
Gestió RRHH
 
Indra
T‐Systems
 
A4
Institucional Gestió de Contractació /
Continguts i Portals
 
Indra
UTE HP‐Vass Consultoria
UTE IECISA‐ZEMSANIA
 
A5
Institucional / Gestió Econòmica / BI i
reporting
 
T‐Systems
UTE UTE Accenture‐Accenture Outsourcing Services‐Indra Sistemas
 
A6
Formació i Recerca / Components
tecnològics / Arquitectura
 
ALTRAN INNOVACIÓN
Indra
UTE Carver‐Abast‐Tecnocom
UTE Clúster Catalunya TIC
UTE Seidor SA‐Seidor Consulting‐SBS Seidor‐Aventia‐Com2002
UTE TICxCAT
 
A7
Formació i Recerca / Inventaris / Registres
/ Directoris
 
ALTRAN INNOVACIÓN
Indra
T‐Systems
UTE Carver‐Abast‐Tecnocom
UTE IBM‐INSA
UTE IECISA‐ZEMSANIA
UTE Seidor SA‐Seidor Consulting‐SBS Seidor‐Aventia‐Com2002
 
A8
Sociosanitari / Gestió expedients i tramits
 
Indra
UTE IBM‐INSA
 
A9
Sociosanitari
 
Atos Spain
Indra
T‐Systems
UTE Accenture‐Accenture Outsourcing
UTE Carver‐Abast‐Tecnocom
UTE IBM‐INSA
UTE Seidor SA‐Seidor Consulting‐SBS Seidor‐Aventia‐Com2002
 
A10
Economia Productiva / Subvencions i ajuts
/ Interoperabilitat
 
Atos Spain
Indra
T‐Systems
UTE Carver‐Abast‐Tecnocom
UTE IECISA‐ZEMSANIA
 
A11
Economia Productiva / Kit administració
comú
 
ALTRAN INNOVACIÓN
UTE Accenture‐Accenture Outsourcing
UTE Clúster Catalunya TIC
UTE Seidor SA‐Seidor Consulting‐SBS Seidor‐Aventia‐Com2002
UTE TICxCAT‐Indra Sistemas
 
 
 
 
LLOC DE TREBALL I SUPORT A L’USUARI
PRESSUPOST MÀXIM LICITACIÓ 564, 21 M€ 17 OFERTES
 
LOT
 
DESCRIPCIÓ LOT
OFERTES PRESENTADES
 
LT1
Servei atenció a l’usuari
 
T‐Systems
UTE FUJITSU TECHNOLOGY‐CANON‐Microsistemes‐Everis BPO
UTE IECISA‐INDRA‐ZEMSANIA‐EMTE
UTE TELEFONICA DE ESPAÑA‐TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y
COMUNICACIONES
 
LT2A
Serveis de provisió i operació de
plataformes tecnològiques (àmbit
organitzatiu 1)
 
T‐Systems
UTE TELEFONICA DE ESPAÑA‐TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y
COMUNICACIONES
UTE Unitronics ‐ TECNOCOM
 
LT2B
Serveis de provisió i operació de
plataformes tecnològiques (àmbit
organitzatiu 2)
 
T‐Systems
UTE FUJITSU TECHNOLOGY‐CANON‐Microsistemes‐Everis BPO
UTE IBM‐INSA
UTE IECISA‐Indra‐ZEMSANIA‐EMTE
UTE TELEFONICA DE ESPAÑA‐TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y
COMUNICACIONES
UTE UNITRONICS – TECNOCOM
 
LT2C
Serveis de provisió i operació de
plataformes tecnològiques (àmbit
organitzatiu 3)
 
T‐Systems
UTE FUJITSU TECHNOLOGY‐CANON‐Microsistemes‐Everis BPO
UTE TELEFONICA DE ESPAÑA‐TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y
COMUNICACIONES
UTE Unitronics‐TECNOCOM
 
 
 
Més informació sobre el nou model TIC:
 
·         Nota de premsa del 27 d’octubre de 2011
·         Nota de premsa de l’1 de desembre de 2011
·         Nota de premsa del 2 de gener de 2012
·         Nota de premsa del 23 de gener de 2012
·         Nota de premsa del 7 de maig de 2012
·         Nota de premsa del 19 de juny de 2012
·         Nota de premsa del 27 de juny de 2012
·         Nota de premsa del 6 de juliol de 2012