Reunió del conell executiu

El Govern aprova el Projecte de llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2015

query_builder   2 desembre 2014 17:25

thumb_up Acords del Govern

El Govern aprova el Projecte de llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2015

  • Els comptes, que mantenen el compromís de no reduir la despesa no financera, recuperen la paga extra dels treballadors públics, i la jornada completa i la retribució dels interins
  • L’Executiu prioritza les partides de caràcter social que, un any més, concentren el 71,2% dels recursos disponibles
  • El Govern reclamarà a l'Estat el pagament de deutes històrics i altres ingressos justificats, així com el repartiment just dels objectius de dèficit entre administracions
  • La previsió de creixement per a l’economia catalana el 2015 és del 2,2%
Reunió del consell Executiu
El Consell Executiu ha aprovat el Projecte de llei de Pressupostos de la Generalitat per a l’any 2015, que mantenen el compromís del Govern de no reduir la despesa no financera, que augmenta un 4,2% respecte el 2014. Aquest augment respon en gran part a la recuperació de la paga extra dels treballadors públics, i la jornada i retribució completa del personal interí, amb un increment de despesa de 581 milions d’euros. En línia amb els comptes anteriors, l’Executiu prioritza les partides de caràcter social que, un any més, concentren el 71,2% dels recursos disponibles. El conseller d’Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell, ha lliurat aquest matí el Projecte de llei de pressupostos a la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, i posteriorment l’ha presentat als grups parlamentaris.
 
En conjunt, les necessitats de despesa d'aquest any se situen en 22.481 milions d’euros, incloent els interessos del deute (la quarta partida més alta després dels departaments de Salut, d’Ensenyament i de Benestar Social i Família) i l'atenció de compromisos de pagament per inversions efectuades en el passat que, tot i l’aplanament d’obligacions, s’eleva enguany a 874 milions d’euros.
 
Malgrat el context de recuperació econòmica, els recursos a disposició de la Generalitat no només no augmenten, sinó que retrocedeixen respecte al 2013, el darrer any amb dades liquidades. L’objectiu de dèficit imposat per l'Estat el 2015 és del 0,7%, un 53% menys que el 2013. Per tot això, els recursos disponibles aquest 2015 se situen en 19.981 milions d’euros, 2.500 menys dels necessaris per cobrir les previsions de despesa de l'exercici.
 
Negociació amb l'Estat
 
Davant d’aquesta insuficiència de recursos, el Govern descarta incrementar més la pressió fiscal sobre els ciutadans, i tampoc ha pressupostat una partida destacada d’ingressos derivats de concessions i vendes d'actius, tot i que continuarà treballant per obtenir més ingressos a través d’aquesta via.
 
Per contra, l’Executiu reclamarà a l’Estat el pagament d'alguns dels deutes històrics i altres ingressos, com són els 759 milions de la Disposició Addicional Tercera de l'Estatut d’autonomia de Catalunya, que s'havien d'haver pagat el 2011M una bestreta del Fons de Competitivitat corresponent al 2015 (789 milions), i la compensació de l'impost sobre els dipòsits en entitats de crèdit (635 milions), que no s'ha pogut aplicar amb normalitat a causa de l'impacte de la regulació estatal.
 
El Govern també exigeix negociar un nou model de finançament, amb efectes retroactius a 1 de gener de 2014. També demana la compensació per l'increment del tipus de l'IVA (general i de productes sanitaris), a banda de compartir els ingressos addicionals que està aconseguint l’Estat per la millora de la situació econòmica que li permeten abaixar impostos i fer ampliacions de crèdit, de forma reiterada, per cobrir les seves despeses.
 
Finalment, el Govern insisteix a reclamar l'assignació d'un objectiu de dèficit que compleixi els criteris de la llei d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. En els darrers anys, s’ha demostrat reiteradament la voluntat de reconduir els desequilibris de les finances públiques de l’Administració de la Generalitat, que entre 2010 i 2013 ha reduït el seu dèficit en 2,58 punts sobre el PIB, amb un ajust de la despesa del 22,5%.
 
Pel que fa a l’escenari macroeconòmic, el Projecte de llei de pressupostos per al Pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2015 preveu la consolidació de la recuperació econòmica amb un creixement del PIB català d’un 2,2% i una reducció de l’atur al 17,9%.
 
Altres acords del Govern
 
El Consell Executiu ha aprovat el Projecte de llei de mesures en matèria de transparència i accés a la informació pública, que atribueix provisionalment a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, la competència per resoldre les reclamacions que presentin els ciutadans en matèria de d’accés a la informació pública. Es tracta d’una mesura de caràcter temporal fins que no s’aprovi la llei catalana de transparència, accés a la informació pública i bon govern, actualment en tràmit parlamentari, que preveu la creació de l’òrgan independent que s’encarregarà de gestionar aquestes reclamacions.
 
També en l’àmbit legislatiu, el Govern ha aprovat la memòria prèvia de l’Avantprojecte de llei que transformarà el Centre de Seguretat de la Informació a Catalunya (CESICAT) en l’organisme governamental encarregat de gestionar la ciberseguretat al país. L'objectiu de la iniciativa, que dóna compliment a un mandat del Parlament, és garantir que l’entitat encarregada de la funció de ciberseguretat disposi de la forma jurídica adequada per desenvolupar les funcions, els encàrrecs i les activitats en matèria de ciberseguretat.
 
D’altra banda, el Consell Executiu ha acordat personar-se davant del Tribunal Constitucional per defensar la normativa catalana d’equipaments comercials, després que el Govern espanyol hagi interposat un nou recurs al TC contra la mesura del Govern de suspendre la implantació de nous equipaments comercials fora de la trama urbana consolidada. El Govern sol·licita al TC que aixequi la suspensió cautelar de la mesura, arran de l’admissió a tràmit del recurs de l’Estat. L’Executiu també es personarà per defensar la constitucionalitat de la prohibició de la fractura hidràulica a Catalunya quan pugui tenir efectes negatius sobre les característiques geològiques, ambientals, paisatgístiques o socioeconòmiques de la zona i del règim transitori de l’ICASS, impugnats per l’Estat en el mateix recurs d’inconstitucionalitat.

1  

Imatges

Fotografia reunió Consell Executiu (Jordi Bedmar)

Fotografia reunió Consell Executiu (Jordi Bedmar) 928

2  

Fitxers adjunts

Presentació PGE 2015

Presentació PGE 2015
PDF | 1416

Acords de Govern en format PDF

Acords de Govern en format PDF
PDF | 855

Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia