Portaveu Munté

El Govern aprova la reestructuració de diversos departaments i els nomenaments de diferents càrrecs directius

query_builder   19 gener 2016 17:41

thumb_up Acords del Govern

El Govern aprova la reestructuració de diversos departaments i els nomenaments de diferents càrrecs directius

 • Les reestructuracions responen a la voluntat de “posar tota l’operativa de l’Administració al servei dels objectius del Govern”, segons ha destacat la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté
 • El Departament de la Presidència assumeix les competències en matèria de Telecomunicacions i incorpora l’Institut Català de les Dones
 • L’organigrama del Departament de la Vicepresidència i Economia i Hisenda gira al voltant de cinc gran àrees i crea l’Oficina del Vicepresident
 • El Govern atorga rang de Departament a l’acció exterior, que serà una de les prioritats de la legislatura
 • El Departament de Governació incorpora la gestió de les polítiques d’Habitatge
 • Salut reforça les polítiques departamentals en matèria de planificació
 • Treball i Benestar Social es fusionen en un únic Departament, ja que la millor política social és garantir l’ocupació
 • El Departament d’Empresa assumeix les competències en Universitats
 • El Govern també aprova incrementar un 1% el sou del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya per al 2016
 • El Govern estudia la seva personació en diverses causes judicials “fa mesos” atenent a la darrera jurisprudència
Portaveu Munté
El Govern ha aprovat avui la reestructuració de diversos departaments i els nomenaments de diferents càrrecs directius.
 
Les reestructuracions responen a la voluntat de “posar tota l’operativa de l’Administració al servei dels objectius del Govern”, segons ha destacat la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, durant la roda de premsa posterior a la reunió de l’Executiu.  
 
Tot i que avui el Govern ha aprovat el “gruix” de les reestructuracions, Munté no ha descartat “noves onades de reestructuracions” en les properes setmanes, tenint en compte que els nous consellers i consellers estan “prenent contacte” amb les diferents unitats. 

Els departaments objecte de reestructuració són els de Presidència; Vicepresidència i Economia i Hisenda; Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència; Governació, Administracions Públiques i Habitatge; Salut; Treball, Afers Socials i Famílies i Empresa i Coneixement. 

Reestructuració del Departament de la Presidència 

El Govern ha aprovat el decret de reestructuració del Departament de la Presidència per fixar-ne l’estructura i determinar les competències bàsiques de les unitats que el configuren. El Decret adapta l’estructura del Departament a les necessitats derivades del nou àmbit competencial.
 
 La persona titular del Departament de la Presidència assumeix les funcions pròpies de portaveu del Govern i té atribuïdes les funcions previstes a l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat i les altres atribucions que li atribueixin les lleis. 
 
Una de les novetats més destacades de la reestructuració del Departament liderat per Neus Munté és l’assumpció per part del Departament de les competències en matèria de Telecomunicacions. Així, es crea la Secretaria per a la Governança de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, que tindrà les funcions de planificar, supervisar i coordinar les polítiques del sector de les tecnologies de la informació i les comunicacions. 
 
De la Secretaria per a la Governança de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en depèn la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació. Aquesta Direcció General exerceix les seves funcions sens perjudici de les competències que, en matèria de polítiques industrials relacionades amb l’àmbit de les telecomunicacions i societat de la informació, corresponen al Departament d’Empresa i Coneixement. 
 
Així mateix, queden adscrits a la nova secretaria el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) i el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT). 
 
Un altra de les novetats recollides en el decret de reestructuració és el traspàs de l’Institut Català de les Dones, actualment adscrit al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, al Departament de la Presidència. Aquest canvi està recollit a la Llei d’Igualtat efectiva de dones i homes, aprovada el mes de juliol de l’any passat.  
 
El Departament assumeix els recursos humans i materials vinculats amb les funcions incorporades procedents d'altres departaments.
 
Reestructuració del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
 
El Govern també ha aprovat el decret que defineix el nou organigrama del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda. El Decret fixa la nova estructura en cinc grans àrees competencials: les tres secretaries –General, Economia i Hisenda-, la Intervenció General i les delegacions territorials del Govern.  
 
El nou text manté les entitats autònomes antigament adscrites al Departament –Infraestructures de la Generalitat, l’Idescat, l’ATC i l’EAJA- i les que orgànicament s’hi relacionaven –l’ICF i l’ACCO-. Finalment, i com a novetat, el Departament disposarà per primera vegada de l’Oficina del Vicepresident que coordinarà les relacions externes del conseller, la comunicació de la conselleria i la relació amb el Parlament.  
 
A més de les tres secretaries, el Departament que dirigeix Oriol Junqueras compta amb la Intervenció General i les delegacions territorials del Govern. D’altra banda, mantenen la seva adscripció al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda l’empresa Infraestructures de la Generalitat de Catalunya i entitats com l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), mitjançant la Secretaria d’Economia,  i l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) i l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA), ambdues a través de la Secretaria d’Hisenda. Finalment, l’Institut Català de Finances (ICF) i l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) -aquesta darrera mitjançant la Secretaria d’Economia- també segueixen relacionant-se amb el Departament.
 
Creació del Departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència

El Govern ha aprovat el decret d’estructuració del Departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència. Després de la formació del nou Executiu i la modificació dels àmbits competencials dels diferents departaments la setmana passada, el Govern dóna forma avui al nou Departament encapçalat pel conseller Raül Romeva.  
 
El Govern atorga rang de Departament a l’àrea d’Exteriors amb la voluntat d’explicar el procés polític que viu Catalunya i què pot aportar al món com a país. L’impuls de la projecció exterior de Catalunya ha estat objectiu del Govern durant les darreres legislatures i el nou Executiu aposta per reforçar aquesta tasca per tal de mostrar Catalunya com un país de prestigi i excel·lència, amb estrets vincles amb altres territoris d’Europa i de la resta del món.
 En aquest sentit, l’estructura del Departament reflecteix el compromís del Govern de situar l’acció exterior com una de les seves principals prioritats, amb la voluntat també d’esdevenir un exemple de transparència i traçar la transició cap a una Administració catalana del segle XXI. 
 
En línies generals, el decret estableix que el nou Departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència comptarà amb la següent estructura:
 
·         Secretaria General del Departament
·         Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea
·         Secretaria de Transparència i de Govern Obert 
 
Finalment, se suprimeix el Comissionat per a la Transparència i l'Accés a la Informació Pública i es crea la Secretaria de Transparència i de Govern Obert, que dirigirà i impulsarà les polítiques de Transparència dins de l’Administració de la Generalitat i el Pla de Govern Obert de la Generalitat, així com les estratègies per garantir el compliment de la normativa d’accés a la informació pública per part dels departaments. D’aquesta secretaria dependrà la Direcció General de Contractació Pública i la Direcció General de Transparència, Dades Obertes i Qualitat Democràtica.
 
Resten adscrites al Departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència les entitats i òrgans següents: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, el Memorial Democràtic de Catalunya, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible i el Centre d’Història Contemporània de Catalunya. El Departament gestionarà la relació amb l’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) i l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP).
 
Nova estructura del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Pel que fa als canvis en el Departament de Governació, la conselleria comandada per Meritxell Borràs incorpora les competències en matèria d’Habitatge procedent de Territori i Sostenibilitat, mentre que les àrees de Relacions institucionals i Transparència es traspassen a la nova conselleria d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència.
 
També es crea una Direcció general de Modernització i Innovació de l’Administració, per fomentar la implantació de l’administració electrònica.
 
L’estructura de les unitats directives departamentals serà la següent: Secretaria General; Secretaria d’Administració i Funció Pública; Secretaria d’Administracions Locals; Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana, i Direcció General d’Afers Religiosos.
 
També queden adscrits al Departament, l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, per mitjà de la Secretaria d’Administració i Funció Pública; l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, a través de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana; el Jurat d’Expropiació de Catalunya, i el Consorci Administració Oberta de Catalunya. Pel que fa al Consorci de l’Habitatge de Barcelona, el Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades es relacionaran amb el Govern de la Generalitat a través el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.
 
 En compliment de la nova distribució competencial entre departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el Decret preveu la supressió del Comissionat per a la Transparència i l’Accés a la Informació Pública i de l’Oficina per al Desenvolupament de l’Autogovern. Les disposicions addicionals del Decret també inclouen el canvi de denominació de la Secretaria de Cooperació i Coordinació de les Administracions Locals, que passa a denominar-se Secretaria d’Administracions Locals, així com el manteniment de la competència d’interlocució amb les cases regionals.
 
 Reestructuració del Departament de Salut

Pel que fa al Departament de Salut, el nou decret aprovat avui facilita adaptar l’estructura de la conselleria encapçalada per Toni Comín a les necessitats organitzatives actuals i respon a un parell d’objectius principals. 
 
En primer lloc, reforçar les polítiques departamentals en matèria de planificació, amb la creació d’una unitat directiva: la Direcció General de Planificació en Salut, que concentrarà les competències sobre diferents instruments (plans, programes, mapes i altres eines) vinculats al Pla de Salut de Catalunya de la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut, que se suprimeix. A més, també incorpora la projecció en matèria de professionals de l’àmbit de la salut.  
 
Seguint amb l’objectiu de potenciar la vessant planificadora del Departament, en segon lloc també es volen reforçar les polítiques d’ordenació professional i de formació i desenvolupament professional atribuint-ne la seva gestió i execució a la Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària, nova denominació de l’antiga Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitàries.  
 
D’altra banda, el decret també dota d’una identitat pròpia l’activitat de recerca i innovació en salut -fins ara organitzada a nivell d’una subdirecció general en la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut- mitjançant la creació de la nova Direcció General de Recerca i Innovació en Salut, el que ha de permetre donar un nou impuls i dimensionament a aquesta branca de l’activitat pública. 
 
Per últim, es canvia la denominació de la Secretaria de Participació Social i Local en Salut, que passa a denominar-se Secretaria d’Atenció Sanitària i Participació, i que haurà d’impulsar i coordinar la implementació dels objectius estratègics i operatius de la prestació de serveis sanitaris de cobertura pública. A més, en aquesta Secretaria s’integra a partir d’ara el Consell Consultiu de Pacients de Catalunya.
 
 Reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 

El Govern també ha aprovat el decret de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. El nou Departament, que dirigeix la consellera Dolors Bassa, agrupa les competències d’ocupació i de l’anterior àrea de Benestar Social i Família amb l’objectiu de fer del treball un dels instruments principals d’impuls de les polítiques socials de Catalunya.  
El nou Departament de Treball, Afers Socials i Famílies s’estructurarà en els òrgans següents:
 • Secretaria General.
 • Secretaria d’Afers Socials i Famílies.
 • Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania.
 • Direcció General de Protecció Social.
 Així mateix, també queden adscrits al Departament les entitats i òrgans següents:  
 • L’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció, mitjançant la Secretaria d’Afers Socials i Famílies.
 • L’Agència Catalana de la Joventut, mitjançant la Direcció General de Joventut.
 • El Consell Nacional de la Joventut, també a través de la Direcció General de la Joventut.
 • L’Agència de Migracions de Catalunya, mitjançant la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania.
 • El Servei d’Ocupació de Catalunya, a través de la Secretaria General.
 • El Consorci per a la Formació Contínua, mitjançant la Secretaria General.
 • El Consell de Relacions Laborals, també mitjançant la Secretaria General.
 D’altra banda, el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya es relaciona amb el Govern a través del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 
 Nova estructura del Departament d’Empresa i Coneixement

 Finalment, el Govern ha aprovat el decret d’estructura del Departament d’Empresa i Coneixement, que s’adapta a la determinació competencial derivada de l’organització del nou Executiu. La conselleria, encapçalada per Jordi Baiget, s’organitzarà en tres secretaries: la Secretaria d’Empresa i Competitivitat, la Secretaria  d’Universitats i Recerca i la Secretaria General.
 
La Secretaria d’Empresa i Competitivitat agruparà aquells àmbits d’actuació del Govern relacionats amb el comerç interior i l’artesania, el consum, el turisme, la indústria, la seguretat industrial, la innovació, energia i mines, la internacionalització de l’empresa catalana i l’emprenedoria. Aquesta secretaria manté les labors d’impuls i promoció d’iniciatives en l’àmbit de l’empresa que siguin d’interès per a la competitivitat de l’economia catalana, i les de planificació, seguiment i coordinació de l’activitat de les unitats que en depenen. 
 
Els organismes adscrits a aquesta secretaria seran l’Agència Catalana de Turisme (ACT), l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ), l’Institut Català d’Energia (ICAEN), el Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM), l’Agència Catalana del Consum (ACC), i el Consorci de Formació Professional de l’Automoció.
 
Per la seva banda, la secretaria d’Universitats i Recerca es responsabilitzarà dels afers relacionats amb les universitats, la qualitat del sistema universitari, el foment de la recerca i aquelles beques que no siguin competència del departament d’Ensenyament. Aquesta secretaria serà la responsable de la planificació, direcció i execució de les polítiques del Govern en aquests àmbits.  
 
Aquesta secretaria tindrà com a ens adscrits l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i Recerca (AGAUR).  
 
El Govern aprova incrementar un 1% el sou del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya per al 2016

D’altra banda, el Govern ha acordat augmentar un 1% el sou del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya, el màxim que possibilita la normativa bàsica estatal.
Aquesta decisió permetrà que, tot i la important limitació de la despesa per part del Govern central, el personal al servei de l’Administració pública catalana es pugui beneficiar de les mateixes millores salarials que la resta d’empleats públics. La mesura tindrà efectes des de l’1 de gener del 2016.  
 
Tenint en compte la situació de pròrroga pressupostària de la Generalitat de Catalunya per al 2016, el govern català ha hagut d’aprovar un decret específic per actualitzar el marc normatiu vigent i fer viable l’aplicació de l’increment salarial contingut a la normativa bàsica estatal. 
 
L’impacte econòmic d’aquest increment és de 110,2 milions d’euros que, mentre no s’aprovi el Pressupost per al 2016, assumirà cada departament a càrrec dels crèdits consignats per al 2015. 

Nomenaments
 
El Govern ha aprovat avui els nomenaments següents:
 
Departament de la Presidència
·         Josep Rius i Alcaraz, director de l’Oficina del president.
·         Elsa Artadi i Vila, directora general de Coordinació Interdepartamental.
·         Jordi Vilajoana i Rovira, secretari de Difusió i Atenció Ciutadana.
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
·         Pere Aragonès i Garcia, secretari d’Economia.
·         Lluís Salvadó i Tenessa, secretari d’Hisenda.
·         Natàlia Garriga Ibáñez, directora de Serveis.
·         Òscar Peris i Ródenas, delegat territorial del Govern de la Generalitat a Tarragona.
·         Laura Vilagrà Pons, delegada territorial del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central.
·         Miquel Àngel Escobar Gutiérrez, delegat del Govern a Barcelona.
 Departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència 
·         Jordi Foz i Dalmau, secretari de Transparència, de Govern Obert i de Contractació Pública.  
·         Marta Garsaball i Pujol, directora de Serveis.
·         Maria Badia i Cutchet, directora general de Relacions Exteriors.
·         Carme Garcia i Suárez, directora general de Relacions Institucionals i amb el Parlament.
·         Manel Vila i Motlló, director general de Cooperació al Desenvolupament.
·         Marta Macias Quesada, directora de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.
 Departament d’Ensenyament 
·         Jordi Miró Meix, director general d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa.
·         Montserrat Llobet i Bach, directora general d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.
·         Antoni Llobet Mercadé, secretari de Polítiques Educatives.
·         Lluís Baulenas i Cases director general de Centres Públics.
 Departament de Salut
·         David Elvira i Martínez, director del Servei Català de la Salut.
 Departament de Territori i Sostenibilitat
·         Agustí París i Roig, director de Serveis.  
·         Marta Subirà i Roca, secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat.
·         Mercè Rius i Serra, directora general de Qualitat Ambiental.
 Departament de Cultura
·         Josep Solà i Font, com a director de Serveis.
·         Jusèp Boya i Busquet, director general d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni.
 Departament de Justícia
·         Àngel Cortadelles i Bacaria, director de Serveis.
·         Xavier Bernadí i Gil, director general de Dret i d’Entitats Jurídiques.
·         Patrícia Gomà i Pons, secretària de Relacions amb l’Administració de Justícia.
 Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
·         Agnès Russiñol i Amat, directora de l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció.
·         Roser Galí i Izard, directora general de Famílies.
·         Francesc Iglesies i Riumalló, secretari d’Afers Socials i Famílies.
·         Oriol Fernández i Saltor, director de Serveis
          Joan Ramon Ruiz Nogueras, director general de Protecció Social.
·         Enric Vinaixa i Bonet, director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball
 Departament d’Empresa i Coneixement 
·         Arcadi Navarro i Cuartiellas, secretari d’Universitats i Recerca.  
·         Maria Assumpta Farran i Poca, directora de l’Institut Català d’Energia.
 Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
·         Sergi Tudela i Casanovas, director general de Pesca i Afers Marítims.
·         Joan Rabasseda i Ferrer, director de Serveis.
·         Oriol Anson Fradera, director general de Desenvolupament Rural.
 
El Govern estudia la seva personació en diverses causes judicials “fa mesos” atenent a la darrera jurisprudència
 
Durant la roda de premsa, la portaveu Munté ha assegurat que la decisió del Govern d’estudiar la personació de la Generalitat en diverses causes judicials respon a un treball engegat “fa mesos” pel Departament d’Interior d’acord amb la darrera jurisprudència, segons la qual l’Administració no s’ha de personar com a acusació particular en processos judicials excepte en aquells casos que impliquin el menysteniment d’empleats i de béns públics.   
 
“Aquests són els límits amb els qual treballa el Departament d’Interior des de fa uns mesos, analitzant els casos més antics en els quals la Generalitat s‘hi havia personat”, ha explicat Munté, qui també ha afegit que altres administracions i institucions estan actuant en el mateix sentit. 
 
La portaveu ha assegurat que aquesta pràctica iniciada fa mesos pel Departament d’Interior d’acord a la darrera jurisprudència està avalada pel mateix president del TSJC i “casa” amb les peticions de la CUP durant les negociacions amb Junts pel Sí que el Govern analitzés la seva personació en algunes causes judicials

4  

Imatges

Foto de la reunió del Govern. Autor: Jordi Bedmar

Foto de la reunió del Govern. Autor: Jordi Bedmar 1004

Foto del president i del vicepresident del Govern dirigint-se a la reunió del Govern. Autor: Jordi Bedmar

Foto del president i del vicepresident del Govern dirigint-se a la reunió del Govern. Autor: Jordi Bedmar 1130

Foto de la roda de premsa. Autor: Jordi Bedmar

Foto de la roda de premsa. Autor: Jordi Bedmar 364

Foto de la roda de premsa. Autor: Jordi Bedmar

Foto de la roda de premsa. Autor: Jordi Bedmar 440

1  

Vídeos

Vídeo íntegre de la roda de premsa del Govern

1  

Fitxers adjunts

Acords del Govern en PDF

Acords del Govern en PDF
PDF | 576

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia